Du behöver inte mäta klorvärdet i spabadet då de flesta klorprodukterna i pulverform löser ut sig så pass snabbt att när det har verkat klart kan ge noll i utslag på teststickan. Detta är korrekt och behöver då inte korrigeras med rätt inställningar i spabadet.  pH-värdet bör vara mellan 7.0- 7.4. Du korrigerar pH-värdet vid behov, mät med någon veckas mellanrum.