Frekventa frågor & guider2021-04-13T13:47:57+02:00

Frekventa frågor & guider

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna kring våra spabad. Har du frågor om ett bad du har köpt från någon av våra återförsäljare ber vi er i första hand kontakta dem.

Gå direkt vidare till Instruktionsfilmerna
Mitt spabad tappar vatten, vad gör jag?2020-09-22T10:39:43+02:00

Tappar spabadet vatten snabbt kan du ha ett läckage, det räcker med att det droppar med någon sekunds mellanrum för att tömma spabadet på en vecka. Tar det längre tid än så för spabadet att tappa vattennivå kan det vara normal avdunstning. Har du för hög vattennivå kan det läcka ut ur vreden som sköter vart och hur hårt ryggmassagen kommer.

Mitt spabad har ström fram men startar ej, vad gör jag?2020-09-22T10:39:50+02:00

Alla spabad har en glassäkring på kretskortet som ska skydda mot åsknedslag, strömbortfall och snedbelastningar i elsystemet. På Gecko sitter denna på position F4, på Balboa sitter denna på position F3, det står utmärkt bredvid säkringen på kretskortet samt på kopplingsschemat i locket till styrenheten. Bryt strömmen och ta bort säkringen, sätt dit en ny och slå på strömmen.

Mitt spabad slår på och av sig själv, vad gör jag?2020-09-22T10:40:08+02:00

Elinstallation behöver felsökas, faserna in i spabadet kan glappa på inkopplingsplinten eller på vägen fram till spabadet. Alternativt problem med kretskortet eller displayen.

Säkringarna slår ifrån i elskåpet, vad betyder det?2020-09-22T10:40:16+02:00

Överbelastning i en av komponenterna, det vanligaste är pumparna som slits mest då dessa driver runt vattnet i spabadet. Är det cirkulationspumpen får man normalt sett flödesrelaterade felkoder i displayen. Rekommenderat att ta hjälp av en elektriker alternativt en tekniker för att felsöka orsak. Man kan koppla ur en komponent i taget tills säkringarna slutar slår, då har man lokaliserat den felande komponenten.

Jordfelsbrytaren slår ifrån, vad betyder det?2020-09-22T10:40:25+02:00

Något i spabadet är strömförande, för att förhindra att något ska ta skada så slår då jordfelsbrytaren ifrån. Rekommenderat att ta hjälp av en elektriker alternativt en tekniker för att felsöka orsak. Komponenterna i spabadet behöver då kopplas ut en i taget för att starta om spabadet tills den slutar att slå ifrån, då har man lokaliserat den felande komponenten.

Hur förhåller jag mig om mätvärdena i mitt spabad?2021-06-14T10:18:56+02:00

Du behöver inte mäta klorvärdet i spabadet då de flesta klorprodukterna i pulverform löser ut sig så pass snabbt att när det har verkat klart kan ge noll i utslag på teststickan. Detta är korrekt och behöver då inte korrigeras med rätt inställningar i spabadet.  pH-värdet bör vara mellan 7.0- 7.4. Du korrigerar pH-värdet vid behov, mät med någon veckas mellanrum.

Hur håller jag bäst vattenkvalitet?2021-06-14T15:50:53+02:00

Med rätt inställningar, rätt korrigering av mätvärden av vattnet i spabadet, vattenbyten och filterbyten vid behov.
Rätt inställningar i det passiva reningssystemet vid kommunalt vatten är 6-8 timmar per dygn, start och stopptid kan man välja efter eget behag. Har man en egen brunn rekommenderas det att användas ett kolfilter vid vattenbyte, kan eventuellt krävas en längre filtercykel per dygn. Detta möjliggör att vattenkvalitén bibehålls även om man inte tillsätter klor.
För rätta mätvärden använder du dig av teststickor alternativt en digital mätare, pH-värdet ska ligga mellan 7.0- 7.4. Med rätt pH-värde och en temperatur över 37 grader är kloret som mest effektivt, vilket du tillsätter endast efter badtillfällen.
Filter rekommenderas att bytas en gång per år, spola filter med någon veckas mellanrum. En gång i månaden rekommenderas det att använda sig av Filterrent för att åtgärda uppbyggnader av svårare partiklar såsom hudavlagringar och hudfetter, annars kan det bli ett sämre flöde genom filtret. Spolar du inte dina filter samt använder  Filterrent regelbundet kommer du att behöva byta dina filter oftare.

Hur ska jag tänka när jag sänker temperaturen mellan badtillfällena?2020-09-22T10:41:12+02:00

När du sänker temperaturen så sparar du temporärt i energiförbrukning, men detta förlorar du igen när du ska upp till behaglig temperatur för att bada. Det går också väsentligt mycket snabbare för spabadet att frysa om du har en lägre temperatur.

Hur ofta ska filter rengöras och bytas?2021-06-14T15:44:24+02:00

Spola filter med någon veckas frekvens, rengör en gång i månaden med Filterrent, byt en gång per år alternativt om lamellerna på filtret  klibbar ihop sig. Gör man inte detta kan flödet genom spabadet stanna.

Mitt spabad får felkod FLO (Gecko), HTR-MAY-BE-DRY/SNSR BALANCE (Balboa), vad gör jag?2021-04-12T11:35:03+02:00

Det vanligaste felet är att det uppstår luftfickor i systemet, oftast vid fyllning av spabadet.
https://www.youtube.com/watch?v=8_N_PjK9BJw

Ryggmassagen startar inte på mitt spabad, vad gör jag?2020-09-22T10:41:36+02:00

Klickar det i styrboxen och det låter om pumpen så är det en luftficka i pumphuset. På ryggmassagepumpen finns det luftningsventiler. Dessa sitter på sidan och under slangen i nosen på pumpen, skruva upp en av dessa och låt det rinna vatten i 10-20 sekunder. Skruva tillbaka och testa pumpen igen.

Vad är det vanligaste felet som uppstår när jag byter vatten?2021-04-12T11:42:06+02:00

Det vanligaste felet är att det uppstår luftfickor i systemet, speciellt om man inte fyller genom filterhålet. Då behöver man få bort luftfickan för att få bort felkoder som kan stå i displayen, starta sedan om spabadet.
https://www.youtube.com/watch?v=8_N_PjK9BJw

Hur mycket vatten ska det vara i spabadet?2021-06-14T10:00:19+02:00

Har du en vattenlinjes belysning kan du förhålla dig till den, finns det en markering på filterluckan kan du förhålla dig till den och finns inget av detta är det 5cm över översta munstycket vid ryggmassagen. Har du för hög vattennivå kan det läcka ut ur vreden som sköter vart och hur hårt ryggmassagen kommer.

Hur ofta behöver jag byta vatten?2021-06-14T10:06:59+02:00

Vi rekommenderar att man byter vatten 2-4 gånger per år vid normalt badande. I samband med detta ska man använda sig av Swebad rörrent för att rensa ur det som sätter sig på insidan av rören då man återanvänder vattnet vid varje badtillfälle. Se instruktioner om tillvägagångssätt och dosering på flaskan, Viktigt! Ta ut filtret innan du tillsätter kemikalier.

Hur gör jag om det står LOCK i displayen (Balboa)?2021-05-26T14:09:15+02:00

Håll in warm, tryck på light två gånger:

Hur gör jag om spabadet står utan ström?2020-09-22T10:42:37+02:00

Ta bort en av ytterpanelerna och ställ in en kupévärmare, detta förhindrar att spabadet fryser om det är kallt ute (tar flera veckor vid 40 grader i spabadet). Töm inte vattnet, det är större risk att det fryser då, samt att tekniker måste kunna testköra spabadet efter åtgärd. Är vattenkvaliteten dålig efter åtgärd byter man vatten då.

Jag har fått in ett ekonomiläge på mitt spabad, hur får jag bort detta?2021-04-12T11:37:28+02:00

Balboa:

Gecko:

INK.300-INK.336 Sätt EP på 0 (Samma tillvägagångssätt på alla displayer från Gecko med tryckknappar)

Det finns ett ekonomiläge på mitt spabad, ska jag använda detta?2020-09-22T10:42:58+02:00

Nej, ekonomiläget innebär att spabadet endast värmer vid specifika tillfällen. Detta kan resultera i att du tappar temperatur i spabadet, samt får olika felkoder. Ekonomiläget finns där då dessa system också finns i länder utan frysrisk, då kan det användas för att spara på energiförbrukningen, detta rekommenderas då inte i Sverige.

Hur ställer man in filtrationscykel, behöver man det, hur många timmar per dygn?2021-04-12T11:38:36+02:00

Se instruktionsboken, din display har en sektion med förklaring över hur man ställer filtrationscykeln. Detta är viktigt då du får en försämrad vattenkvalitet om antal timmar per dygn inte är korrekt, 6-8 timmar per dygn med kommunalt vatten. Har man egen brunn får man öka timmarna successivt tills bra vattenkvalitet uppnås.

 

Balboa:

Saltrening Mätvärde:

Saltrening Aktivt Läge:

 

Gecko:

INK.300-INK.336:

Saltrening med INK.500:

Saltrening med INK.1000-1001

Hur ställer man in klockan, behöver man det?2021-04-12T10:57:33+02:00

Se instruktionsboken, din display har en sektion med förklaring över hur man ställer klockan. Detta är viktigt då den nollställer sig varje gång man bryter strömmen, stämmer inte klockan så startar filtercykel vid fel tidpunkt på dygnet. Inställningarna för ditt passiva reningssystem bibehålls.

Balboa:

Vilka typer av passivt reningssystem finns det, hur funkar det?2020-09-22T10:43:36+02:00

Det finns två typer av passivt reningssystem, ena varianten är en ozonator, den andra är uv-lampa. Båda systemen fungerar på så sätt att allt vatten som passerar förbi beskjuts med ozon eller uv-strålar för att ta kål på bioorganismer samt bakterier. Samma princip som på reningsverken för dricksvatten. Ozonatorn är en uppsättning av tre syre-atomer som när det kommer i kontakt med luften bryts ner till syre.

Vad innebär ett passivt reningssystem?2020-09-22T10:43:50+02:00

Ditt reningssystem som sitter på badet, i olika utföranden där du inte behöver trycka på en knapp för att den ska rena med filtrationscykeln. Ett aktivt reningssystem har en på- och avknapp.

Vad är det vanligaste felet som ni träffar på med spabad?2020-09-22T10:43:58+02:00

Man använder mer kemikalier än nödvändigt, du har ett passivt reningssystem som möjliggör vid rätt inställningar att man bara behöver tillsätta klor efter badtillfälle. Det är bättre att använda för lite än för mycket, då klor är både blekande och uttorkande, det kan resultera i att man förkortar livslängden på komponenterna i spabadet. Använd aldrig kemikalier i tablettformat.

Till toppen