Med rätt inställningar, rätt korrigering av mätvärden av vattnet i spabadet, vattenbyten och filterbyten vid behov.
Rätt inställningar i det passiva reningssystemet vid kommunalt vatten är 6-8 timmar per dygn, start och stopptid kan man välja efter eget behag. Har man en egen brunn rekommenderas det att användas ett kolfilter vid vattenbyte, kan eventuellt krävas en längre filtercykel per dygn. Detta möjliggör att vattenkvalitén bibehålls även om man inte tillsätter klor.
För rätta mätvärden använder du dig av teststickor alternativt en digital mätare, pH-värdet ska ligga mellan 7.0- 7.4. Med rätt pH-värde och en temperatur över 37 grader är kloret som mest effektivt, vilket du tillsätter endast efter badtillfällen.
Filter rekommenderas att bytas en gång per år, spola filter med någon veckas mellanrum. En gång i månaden rekommenderas det att använda sig av Filterrent för att åtgärda uppbyggnader av svårare partiklar såsom hudavlagringar och hudfetter, annars kan det bli ett sämre flöde genom filtret. Spolar du inte dina filter samt använder  Filterrent regelbundet kommer du att behöva byta dina filter oftare.