Har du en vattenlinjes belysning kan du förhålla dig till den, finns det en markering på filterluckan kan du förhålla dig till den och finns inget av detta är det 5cm över översta munstycket vid ryggmassagen. Har du för hög vattennivå kan det läcka ut ur vreden som sköter vart och hur hårt ryggmassagen kommer.