Spola filter med någon veckas frekvens, rengör en gång i månaden med Filterrent, byt en gång per år alternativt om lamellerna på filtret  klibbar ihop sig. Gör man inte detta kan flödet genom spabadet stanna.