Se instruktionsboken, din display har en sektion med förklaring över hur man ställer filtrationscykeln. Detta är viktigt då du får en försämrad vattenkvalitet om antal timmar per dygn inte är korrekt, 6-8 timmar per dygn med kommunalt vatten. Har man egen brunn får man öka timmarna successivt tills bra vattenkvalitet uppnås.

 

Balboa:

Saltrening Mätvärde:

Saltrening Aktivt Läge:

 

Gecko:

INK.300-INK.336:

Saltrening med INK.500:

Saltrening med INK.1000-1001