Se instruktionsboken, din display har en sektion med förklaring över hur man ställer klockan. Detta är viktigt då den nollställer sig varje gång man bryter strömmen, stämmer inte klockan så startar filtercykel vid fel tidpunkt på dygnet. Inställningarna för ditt passiva reningssystem bibehålls.

Balboa: