Balboa:

Gecko:

INK.300-INK.336 Sätt EP på 0 (Samma tillvägagångssätt på alla displayer från Gecko med tryckknappar)