Något i spabadet är strömförande, för att förhindra att något ska ta skada så slår då jordfelsbrytaren ifrån. Rekommenderat att ta hjälp av en elektriker alternativt en tekniker för att felsöka orsak. Komponenterna i spabadet behöver då kopplas ut en i taget för att starta om spabadet tills den slutar att slå ifrån, då har man lokaliserat den felande komponenten.