Alla spabad har en glassäkring på kretskortet som ska skydda mot åsknedslag, strömbortfall och snedbelastningar i elsystemet. På Gecko sitter denna på position F4, på Balboa sitter denna på position F3, det står utmärkt bredvid säkringen på kretskortet samt på kopplingsschemat i locket till styrenheten. Bryt strömmen och ta bort säkringen, sätt dit en ny och slå på strömmen.