Elinstallation behöver felsökas, faserna in i spabadet kan glappa på inkopplingsplinten eller på vägen fram till spabadet. Alternativt problem med kretskortet eller displayen.