Man använder mer kemikalier än nödvändigt, du har ett passivt reningssystem som möjliggör vid rätt inställningar att man bara behöver tillsätta klor efter badtillfälle. Det är bättre att använda för lite än för mycket, då klor är både blekande och uttorkande, det kan resultera i att man förkortar livslängden på komponenterna i spabadet. Använd aldrig kemikalier i tablettformat.